Loonadministratie

Heeft u personeel indienst? dan weet u dat daar veel bij komt kijken. De loonadministratie moet perfect geregeld zijn, de salarisafrekening moet goed berekend worden en u moet afdracht doen van de loonheffing en premies werknemersverzekering. De snel veranderende en vaak complexe wetgeving op het gebied van loonadministratie maakt dit niet altijd eenvoudig. Naast kennis is ook gespecialiseerde software nodig.  

Wij kunnen u hierbij van dienst zijn. Onze standaardwerkzaamheden salarisverwerking werkzaamheden bestaan uit het verlonen van de door u aangeleverde loonmutatie, periodiek ontvangt u dan van ons:

 • salarisspecificaties
 • de periodieke aangifte loonheffing
 • de periodieke loonjournaalposten
 • betaallijst nettolonen ( inclusief betaalbestand)
 • verzamelloonlijst
 • de periodieke opgaaf aan de pensioenverzekeraar

Daarnaast heeft u als werkgever te maken met allerlei vraagstukken met betrekking tot personeelsbeleid. Denk hierbij aan vragen over arbeidsovereenkomsten, onkostenvergoeding, werkkostenregeling etc. Hiervoor kunt u ook bij ons terecht en kunt u uw personeelszaken aan ons uitbesteden, denk hierbij aan:

 • opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Verlof administratie
 • verzuimadministratie en contacten met de arbodienst
 • ziekmelding en zwangerschapmelding aan de arbodienst en/of UWV
 • arbeidsvoorwaardenbeleid en uitvoering hiervan (levensloop, auto van de zaak, spaarloonregeling, pensioenregeling)\

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze mogelijkheden op het gebied van loonadministratie. Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.